Meeting Register Page

Lancering af nyt online kursustilbud
FriSe har i fællesskab med Center for Frivilligt Socialt Arbejde udarbejdet et online kursustilbud målrettet frivilligcentre.

På et onlinemøde tirsdag den 14. juni lancerer vi det nye online kursustilbud.

Formålet med kursustilbuddet er at gøre det nemmere for frivilligcentre at afholde kurser for lokale foreninger og medlemmer indenfor relevante emner. Via den digitale platform Thintific kan I blive guidet igennem flere trin, som klæder jer på til at afholde et kursus. I første omgang indenfor emnerne ”Rekruttering” og ”bestyrelsesarbejdet”.

På onlinemødet den 14. juni fra 9-11.00 vil Marie Bjerre Ludwigsen fra CFSA præsentere og gennemgå det online kursustilbud, så I kan komme godt i gang med at bruge det.

Centerleder Lykke Pedersen fra Frivilligcenter Slagelse vil også fortælle lidt om deres erfaring med at bruge kursustilbuddet – de har i udviklingsfasen afprøvet kurset om rekruttering, ligesom frivilligcenterudvalget også har være involveret.

Jun 14, 2022 09:00 AM in Copenhagen

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark.